CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để nâng cao tính trung thực, minh bạch và cam kết bảo mật thông tin của khách hàng, Công ty TNHH Sài Gòn Beauty House sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà quý khách chia sẻ với chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến “ Dr.JIAC”, “Chúng tôi” nghĩa là chúng tôi đang nói tới “bên kiểm soát dữ liệu” vì mục đích bảo vệ dữ liệu của khách hàng theo luật pháp hiện hành.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên website bao gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin cần tư vấn hay cần mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên.
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mãi về hàng hóa do chúng tôi đang kinh doanh.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website.
  • Liên lạc và giải quyết những yêu cầu của người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

 

PHƯƠNG TIỆN ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình có thể liên lạc trực tiếp với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Dr.JIAC qua các phương tiện:

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dr.JIAC lưu trữ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ. Thời gian lưu trữ phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ: Khi đã hoàn thành mục đích thu thập hoặc khách hàng có phản hồi yêu cầu hủy các thông tin cá nhân đã chia sẻ trước đó, các bên sẽ thống nhất với nhau dưới dạng văn bản để đưa ra cách thức xử lý phù hợp.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, các chi nhánh, đơn vị thành viên của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu mà chúng tôi cho là cần thiết.

Chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba khác trong trường hợp có sự chuyển giao mảng kinh doanh của chúng tôi cho đơn vị, chủ thể khác với điều kiện là đơn vị, chủ thể tiếp nhận sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo các mục đích đã được nêu trên.

Trong việc chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn với bên ngoài, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba, những chi nhánh và đơn vị thành viên của chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn khỏi những truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc rủi ro tương tụ và chỉ duy trì dữ liệu cá nhân của bạn khi lấy dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích đã được nêu trên.

Chia sẻ:

Shopping Cart
Scroll to Top